Archiv

DVACET plus JEDNA: NEJ Severočeské vědecké knihovny ONLINE

Kdy: 21. 12. 2020 – 31. 3. 2021 Vstupné: zdarma PROHLÉDNOUT SI VÝSTAVU  U příležitosti Března – měsíce čtenářů byla výstava prodloužena do 31. 3.  Online varianta výstavy uspořádané u příležitosti 75. výročí naší knihovny. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a…

Má vlast cestami proměn

Kdy: 1. 9. – 30. 9. 2020 Kde: Velká Hradební 45 + 49 Vstup na výstavu je zdarma. Má vlast cestami proměn je národní putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru a proměny krajiny v obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby, památky, parky,…

Kreslený humor Josefa Markse

Velká Hradební 45 + 49, vstup zdarma. Zpříjemněte si léto návštěvou výstavy kresleného humoru ústeckého karikaturisty, výtvarníka a sochaře Josefa Markse. Vernisáž se koná 3. 8. 2020 od 16.30 hod.

Husové

Velká Hradební 45 + 49, vstup zdarma. Po úspěšné výstavě veselých ilustrací ke knihám Knihožrouti, spisovatelky Kláry Smolíkové, si můžete ve výstavních prostorách knihovny prohlédnout další kreslené obrázky. Tentokrát vám nabídneme černobílé kresby Lukáše Fibricha z knihy H.Ú.S. a dále bude k vidění komiks Honzy Smolíka z knihy Husův dům. Autorkou obou knih je opět…

I knihy mají osudy

Výstava se uskuteční v Muzeu města Ústí nad Labem, Masarykova 1000, Ústí nad Labem. Výstava o knihách a knihovnách mapuje vývoj knihovnictví na Ústecku od jeho prvopočátků až k dnešní největší severočeské knihovně. Ostatně podnětem ke vzniku výstavy je právě letošní 75. výročí Severočeské vědecké knihovny. Zavzpomínáte, jak se vyhledávaly knihy před třiceti lety. Dozvíte…

Olga Havlová a Výbor dobré vůle

Velká Hradební 45 + 49, vstup zdarma. Třicet tři fotografií umístěných na 26 plakátech zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších…

Osvobození 1945

Konečně mír! Výstava o posledních týdnech 2. světové války v Ústeckém kraji. Výstavu zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s ostatními muzei a archivy v Ústeckém kraji, prohlédnout si ji můžete pod tímto odkazem online.    

Zaniklá krajina severozápadních Čech – VÝSTAVA NÁVŠTĚVNÍKŮM ZNEPŘÍSTUPNĚNA

W. Churchilla 3, sál 3. patro, vstup zdarma. Panelová výstava s tématem zaniklé krajiny a jejího kulturního dědictví v oblasti Mostecké pánve. Zánik krajiny v oblasti severozápadních Čech ve 2. polovině 20. století byl způsoben řadou okolností, ať už se jednalo o odsun původního obyvatelstva po II. světové válce, o budování vodních děl, či o…

Putování za předky – VÝSTAVA NÁVŠTĚVNÍKŮM ZNEPŘÍSTUPNĚNA

Velká Hradební 45 a 49, vstup zdarma. Cílem této výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými historickými vědami,  jakými jsou genealogie a heraldika. Návštěvník výstavy spatří na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které ho chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové…

Knihožrouti

Velká Hradební 45, vstup zdarma. Výstava ilustrací Báry Buchalové pro malé i velké návštěvníky, kteří si oblíbili knihožrouty v knihách spisovatelky Kláry Smolíkové.