Archiv

150 let od povodně na Blšance

Termín: 3.–31.10. 2022 Místo: Velká hradební 49 Vstupné: zdarma Výstava se z různých pohledů věnuje katastrofální povodni na Blšance roku 1872. Připomíná dosud největší přívalovou povodeň v historii českých zemí nejen prostřednictvím dobových svědectví a konkrétních lidských osudů, ale spojuje moderní hydrologické modely s dostupnými historickými prameny a pokouší se o časoprostorovou rekonstrukci tohoto osudného květnového večera. Kromě…

Ďábel v knihovně – výstava

Termín: 1.–31.10. 2022 Místo: Velká hradební 49 Vstupné: zdarma Výstava Ďábel v knihovně návštěvníkům představí obrazový doprovod ke stejnojmenné publikaci, kterou v roce 2022 vydává Severočeská vědecká knihovna. Obrazy známých i neznámých autorů zobrazují ďábla v jeho různých podobách. Vernisáž výstavy a křest knihy se uskuteční 3. 10. 2022 v 18.30.        

Vernisáž: Osudy Romů za 2. světové války

Termín: 6. 9. 2022 Čas: 18.00 Místo: W. Churchilla 3, Lidová část Vstupné: zdarma Středobodem výstavního projektu jsou fotografické portréty sedmi přeživších obětí romské genocidy, pořízené fotografkou Janou Stachovou v roce 2019. Každý z portrétů doprovází stručné biografické shrnutí, přibližující osudy pamětníka za druhé světové války a jeho aktuální životní situaci. Sérii fotografií doplňuje informační panel zasazující…

Putovní fotografická výstava – Osudy Romů za 2. světové války

Termín: 6. 9.-3.10. 2022 Místo: W. Churchilla 3, Lidová část Vstupné: zdarma Středobodem výstavního projektu jsou fotografické portréty sedmi přeživších obětí romské genocidy, pořízené fotografkou Janou Stachovou v roce 2019. Každý z portrétů doprovází stručné biografické shrnutí, přibližující osudy pamětníka za druhé světové války a jeho aktuální životní situaci. Sérii fotografií doplňuje informační panel zasazující fenomén romské…

Lepší než bílá zeď – barvy louky

Termín: 1.-30.9. 2022 Místo: Velká hradební 49 Vstupné: zdarma Výstava představí obrazy Barbory Mironidisové, která se narodila v Mostě a nyní žije v Ústí nad Labem, kde pracuje jako lékařka. Jako výtvarnice – samouk, se věnuje malování už od dětství, byl to pro ni vždy oblíbený způsob relaxace a úniku od reality. Nejčastěji maluje přírodní motivy za…

Jiří Šimon – Ilustrované židovské anekdoty

Termín: 1.-31. 8. Místo: Velká Hradební 49 Vstupné: zdarma Výstava představuje výběr toho nejlepšího z antologií židovského humoru, doplněno o legračně pokřivené kresby výtvarníka Jiřího Šimona. Těšit se můžete na cca 50 vyobrazení klasických židovských vtipů s hořkosladkou příchutí života. Židovská anekdota si tropí legraci převážně z tragédie, včetně tragédie největší – lidské hlouposti. Ale není to škodolibý posměch,…

VODA – SUCHO

Termín: 1.-31. 7. Místo: Wolfrumova čítárna, Velká hradební 49 Vstupné: zdarma Výstava poukazuje na klimatické změny, které způsobují, že vody v přírodě plíživě ubývá. Příroda a krajina jsou přitom jedinými zdroji, z nichž je možné vodu čerpat. Výstava vznikla u příležitosti Světového dne vod.

JE VŠUDE

Termín: 1.-30. 6. Místo: Velká hradební 49 Vstupné: zdarma Název výstavy Markéty Horové vychází ze známého citátu Františka Drtikola: Bůh je i v hovně. Ovšem po odstranění a upravení nevhodných výrazů zbylo pouze Je všude, což, jak autorka doufá, vystihuje to, co chtěla do díla vložit a předat vám prostřednictvím této výstavy. Výstava by se dala rozdělit…

EVROPSKÁ VODÍKOVÁ STRATEGIE A JEJÍ VÝZNAM PRO EUROREGION

Termín: 16. – 29. 6. 2022 Místo: Velká Hradební 49 Vstupné: zdarma Přeshraniční putovní výstava o vodíku, jeho využívání, bezpečnosti a budoucnosti.

VODA – SUCHO

Termín: 1.-30. 6. Místo: Depozitář, Na Schodech 4 Vstupné: zdarma Výstava poukazuje na klimatické změny, které způsobují, že vody v přírodě plíživě ubývá. Příroda a krajina jsou přitom jedinými zdroji, z nichž je možné vodu čerpat. Výstava vznikla u příležitosti Světového dne vod.