Zaniklá krajina severozápadních Čech – VÝSTAVA NÁVŠTĚVNÍKŮM ZNEPŘÍSTUPNĚNA

W. Churchilla 3, sál 3. patro, vstup zdarma.

Panelová výstava s tématem zaniklé krajiny a jejího kulturního dědictví v oblasti Mostecké pánve.
Zánik krajiny v oblasti severozápadních Čech ve 2. polovině 20. století byl způsoben řadou okolností, ať už se jednalo o odsun původního obyvatelstva po II. světové válce, o budování vodních děl, či o povrchovou těžbu hnědého uhlí a s tím související budování nové infrastruktury.

Začátek akce: 01. 03. 2020
Konec akce: 31. 03. 2020