ULITA míří do finále

14. 12. 2018, 18.00, Winstona Churchilla 3, přednáškový sál

Literární soutěž ULITA – Ústecký literární talent míří do finále! Ze tří semifinalistů byli vybráni dva finalisté. Co bude dál?

Průběh soutěže – finále

Finále se bude konat 14. 12. 2018 v Severočeské vědecké knihovně. Účastníci přečtou publiku svůj předem připravený text na téma zadané na konci semifinále. Následně se v improvizačním úkolu pokusí napodobit styl soupeře. Závěrečným úkolem pak pro finalisty bude originálním způsobem dovyprávět příběh. O vítězi rozhodne pětičlenná porota (její složení bude zveřejněno).

Vítěz získá hodnotnou odměnu.

V porotě pro finálové kolo usednou:

David Zábranský (1977). Vystudovaný právník debutoval roku 2006 románem Slabost pro každou jinou pláž. Následovaly novely Šternův pokus milovat, Kus umělce a Edita Farkaš. V roce 2015 vydal rozsáhlý román Martin Juhás čili Československo, o dva roky později následoval román Za Alpami, který se zabývá migrací a obdobím vlády Donalda Trumpa. Píše i pro divadlo, v Česku a na Slovensku se aktuálně uvádějí tři jeho kusy. Žije v Praze a díky bohu v Aténách.

Tereza Tylová vystudovala Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích a Obchodní akademii v Ústí nad Labem, pracuje jako účetní. Čte (skoro) všechno (skoro) všude. Je čtenářkou SVKUL, se spolkem Čtenáři Ústecka pravidelně organizuje čtenářský klub.

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. (*1964) Básník a literární kritik pochází z Brna, kde vystudoval zdejší pedagogickou a následně i (v doktorském studiu) filozofickou fakultu. V současné době působí jako odborný asistent na katedře bohemistiky pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. V centru jeho odborného i autorského zájmu stojí poezie. Napsal monografie básníků Zdeňka Rotrekla a Josefa Suchého, své verše a básnické prózy shrnul v sedmi knihách.

PhDr. Adam Krupička, Ph.D. (*1986) Pedagog, literární historik a spisovatel. Vydal prózy Maria Goretti (2012) a Vlaštovka(2015), sborník tvůrčího psaní Labská literární akademie (2016). Dlouhodobě spolupracuje s revue H_aluze. Je členem Obce spisovatelů ČR, Unie Comenius a České Händelovy společnosti. Jako lektor tvůrčího psaní působí od roku 2014, na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pro Severočeskou vědeckou knihovnu, Dům umění Ústí nad Labem ad. Principy kreativity aplikuje do výuky jazyka a literatury. V povídkovém cyklu, na kterém pracuje od roku 2016, se navrací k počátkům epiky.

Bc. Ondřej Prchal (*1983) Rodilý Ústečák, který celý svůj dosavadní život zasvětil práci se slovy a poznávání toho, jak fungují v interakci s okolním světem. Vystudoval na střední pedagogické škole J.H. Pestalozziho v Litoměřicích a poté pokračoval ve studiu Základní humanitní vzdělanosti a estetiky na Univerzitě J. A. Purkyně. Od útlého věku se věnuje psaní, zejména pak poezii, s níž se pravidelně účastní večerů autorské tvorby pořádaných v ústecké Dobré čajovně. Zároveň druhým rokem vede kurz tvůrčího psaní, který se od listopadu nově spustil i v Lidové části SVKUL. Můžete jej znát jako vášnivého čajomilce, trenéra kung-fu pro děti, nebo člena alternativního hudebního seskupení Jaktopřijde.

Začátek akce: 14. 12. 2018, 18:00