Světový étos

Termín: 3. 1.–31. 1. 2022
Místo: Velká Hradební 49
Vstupné: 
zdarma

Výstava, která je ke zhlédnutí ve vědecké části knihovny, představuje základní myšlenky globálního porozumění (světového étosu) v oblasti náboženství.
Autor výstavy, profesor Hans Küng zasvětil mezináboženskému dialogu celý svůj život. Jeho knihy Křesťanství a hinduismus, Křesťanství a islám, Křesťanství a buddhismus, Křesťanství a náboženství Číny, případně Po stopách světových náboženství, vyšly i v češtině.
Myšlenky „světového étosu“ poprvé oficiálně formuloval Parlament světových náboženství, který se sešel v roce 1893 v Chicagu. Tohoto setkání se zúčastnili například Virchand Gandhi (džinismus), Anagarika Dharmapala (buddhismus), Swami Vivekananda (hinduismus), G. Bonet Maury (křesťanství), Mohammed Alexander Russell Webb (islám).
O sto let později se v Chicagu uskutečnilo další setkání, na němž byly vytyčeny zásady globální etiky, které byly z velké části zformulované právě autorem výstavy Hansem Küngem.

K výstavě jsme pro vás připravili i úvodní přednášku, která se uskuteční 5. 1. prostřednictvím komunikační platformy ZOOM. Více informací o této akci naleznete zde.

Začátek akce: 03. 01. 2022
Konec akce: 31. 01. 2022