Starověká a raně středověká hradiště na Ústecku – Tajemná sídla

W. Churchilla 3, sál 3. patro, vstupné 80 Kč / registrovaní 30 Kč.

Poznejme tajemstvími opředená místa v okolí Ústí nad Labem – hradiště, ve kterých pulzoval život v době bronzové, železné a hradištní. Kdo vystavěl tato opevněná sídla a proč? Nahlédněme do daleké minulosti našeho kraje a zastavme se na magických místech, na vrcholcích kopců a naučme se společně číst stopy v krajině, jejichž příběhy už dávno odvál čas. Přednáší Rostislav Procházka.

Starověká a raně středověká hradiště na Ústecku – Tajemná sídla

 

Začátek akce: 04. 06. 2020, 17:30