Soutěž o nejkrásnější záložku s motivem k 100. výročí republiky

Kdy: 1. 10. – 15. 11. 2018 
Kde: všechna oddělení a pobočky knihovny

Akce pořádaná v rámci významných výročí roku 2018.

Pravidla soutěže:

 • Soutěž proběhne ve 3 kategoriích.
  1. Mateřské školy a první stupeň základních škol
  2. Druhý stupeň základních škol a střední školy
  3. ostatní 
 • Velikost výtvarného díla má být maximálně 8 x 21 cm. Obálka musí být označena heslem „Výtvarná soutěž“.
 • Do slosování budou zařazeny práce, na nichž bude uvedeno: jméno a příjmení autora, třída (věk), číslo čtenářského průkazu (nebo kontakt – tel. číslo, příp. e-mail), souhlas zákonného zástupce nebo plnoleté osoby se zveřejněním obrázku a případné informace v médiích. Měl by vypadat takto: Souhlasím s použitím osobních údajů a s publikováním práce + podpis (zák. zástupce) 
 • Důvodem pro vyloučení ze soutěže může být: nesprávný formát výtvarného díla, neoznačení výtvarného díla, chybějící souhlas se zveřejněním.
 • Soutěžní záložku je nutné nejpozději do 15. 11. 2018 zaslat či zanést do knihovny.

V níže uvedených termínech budou v jednotlivých odděleních knihovny probíhat výtvarné dílny, kde si můžete z připravených materiálů záložky vytvořit. Záložky samozřejmě můžete zhotovit i individuálně.

Termíny výtvarných dílen:

 • 1.–5. 10.  Lidová půjčovna  (9.00–18.00
 • 6. 10.  Všeobecná studovna (9.00–16.00)
 • 10. 10.  Všeobecná studovna (9.00–13.00)
 • 17. 10. 2018 Hudební oddělení (9.00–13.00)
 • 22. 10. Pobočka Stříbrníky (9.00–12.00 a 13.00–18.00)
 • 25. 10. Pobočka Krásné Březno  (9.00–12.00 a 13.00–18.00)
 • 29. 10. Pobočka Kamenný vrch (9.00–12.00 a 13.00–18.00)
 • 1. 11. Pobočka Klíše (9.00–12.00 a 13.00–18.00)
 • 5. 11. Pobočka Hornická (9.00–12.00 a 13.00–18.00)

Začátek akce: 01. 10. 2018
Konec akce: 15. 11. 2018