Současné německojazyčné drama a vznik jeho antologie v Ústí nad Labem

Datum konání: 8. 10. 2021
Čas: 17.00
Místo: W. Churchilla 3, sál 3. patro
Přednášející: Jana Hrdličková, Veronika Jičínská
Vstupné:
zdarma

Nutné dodržovat aktuální vládní nařízení.

V r. 2020 vyšla dvojjazyčná antologie obsahující texty devíti her současných německých a rakouských autorů nominovaná do soutěže „Nejkrásnější české knihy roku 2020“, zde se umístila na třetím místě v kategorii Krásná literatura. Tuto soutěž každý rok vyhlašuje Památník národního písemnictví. Na grafické podobě knihy pracoval ústecký kolektiv Monsters.

O tom, jak tyto překlady her z němčiny do češtiny v seminářích studujících ústecké germanistiky pod vedením jejich vyučujících vznikaly, si budeme povídat s doc. Janou Hrdličkovu a dr. Veronikou Jičínskou společně se studentkami a studenty katedry germanistiky. Pozván je i Achab Haidler z Činoherniho studia. Nahlédneme tak zároveň i do procesu divadelní proměny, kterou texty poté procházely pod rukama studujících dramaturgie a režie JAMU a DAMU, než se ocitly pod jeho vedením v podobě velmi úspěšných scénických čtení na půdě podkrovního „obejváku“ Činoherního studia v Ústí nad Labem. Moderuje doc. Renata Cornejo (UJEP).

 

Začátek akce: 08. 10. 2021, 17:00