Setkání s Amadeem

Datum konání: 5. 10. 2021
Čas:
19.00
Místo: Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna
Účinkuje: Miroslav Sekera
Vstupné:
150 Kč (předprodej vstupenek od 1. 8. 2021 u registračních pultů ve W. Churchilla 3 a Velké Hradební 45)

Nutné dodržovat aktuální vládní nařízení.

U příležitosti 230. výročí úmrtí W. A. Mozarta jsme pro vás připravili  koncert známého českého klavíristy
Miroslava Sekery, který je mimo jiné představitelem malého Mozarta ve Formanově oskarovém filmu Amadeus (1984).  Konkrétně se pak můžete těšit na Mozartovy Variace D dur KV 573, Haydnovu sonátu C dur (anglickou), Lisztovy Útěchy a koncertní etudu Un Sospiroyslechneme. Zároveň si budeme povídat o Mozartově hudbě, jeho osobnosti a o různých zajímavostech z jeho života.

Koncert se uskuteční v rámci 10. ročníku festivalu Hudební setkání.

Videopozvánku na koncert naleznete zde.

Začátek akce: 05. 10. 2021, 19:00