Senioři v kyberprostoru

Pobočka SVKUL Klíše, Na Popluží 623/3, vstup zdarma

Přednáška v rámci projektu „Myslíme na Vás“, ve které se senioři dozvědí od preventistů Městské policie Ústí nad Labem, co je kyberprostor a jak se v něm bezpečně pohybovat.

Začátek akce: 04. 12. 2019, 14:00