Problematika etiky a mezináboženského dialogu

Termín: 5. 1. 2022
Čas: 17.00
Místo: online (komunikační platforma ZOOM)
Vstupné: 
zdarma 
Nutná rezervace místa: 
rezervace@svkul.cz 
Na základě rezervace vám bude zaslán odkaz s přístupem do online konferenční místnosti, kde bude přednáška probíhat.

Gűnther Gebhardt, jenž je předním představitelem německé nadace Weltethos, v rámci své online přednášky vysvětlí hlavní myšlenky globálního porozumění (světového étosu) v oblasti náboženství. Přednáška bude zaměřena především na společný etický základ hlavních náboženských a filosofických tradic.
Na přednášku bude navazovat debata s publikem, k níž se kormě přednášejícího Gűnthera Gebhardta připojí farář pro menšiny Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal a regionalista a odborník na východní náboženství Josef Bartošek.
V rámci akce této akce bude zároveň blíže představena výstava Světový étos, kterou je do 31. 1. 2022 možné zhlédnout ve vědecké části naší knihovny.

 

 

Začátek akce: 05. 01. 2022, 17:00