Olga Havlová a Výbor dobré vůle

Velká Hradební 45 + 49, vstup zdarma.

Třicet tři fotografií umístěných na 26 plakátech zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče.
Výstavu připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace Olgu Havlovou.

Olga Havlová – Výbor dobré vůle

Začátek akce: 01. 06. 2020
Konec akce: 30. 06. 2020