Nemoc, bolest a psychosomatika ONLINE

Kdy: 25. 11. 2020, 17.00
Kde: online (komunikační platforma ZOOM)
Vstupné:
zdarma 
Nutná rezervace místa:
rezervace@svkul.cz 
Na základě rezervace vám bude zaslán odkaz s přístupem do online konferenční místnosti, kde bude přednáška probíhat.

Beseda s týmem psychosomatického centra Péxis o zdraví a nemocech – psychických i somatických, o vlivu životního stylu, pohybu, stresu, vztahů i našich postojů, emocí a myšlenek na naše zdraví.
Termínem psychosomatika bývá označováno kde co, což může člověka, který hledá pomoc v nemoci, spíše zmást. Odborný tým z psychosomatického centra (lékařka, psycholožky a fyzioterapeutky) přiblíží přístup, který není alternativní ani všespasitelnou metodou, ale léčebným přístupem, který znovu připomíná důležité faktory v léčbě nemocí, jako je komunikace, spolupráce s pacientem i mezi obory a přemýšlení v souvislostech, místo pouhého zaměření se na jednotlivé příznaky nemoci.
Tým centra tvoří zkušení, odborně vzdělaní zdravotníci, kteří se nezříkají odborných metod a nástrojů běžné medicíny, ale snaží se je ve spolupráci s pacientem individuálně využít.

 

Začátek akce: 25. 11. 2020, 17:00