Literární soutěž ULITA – Ústecký literární talent

Kdy: říjen – prosinec 2018
Startovné: ZDARMA

Jak se do soutěže přihlásit:
Soutěžní prózu v rozsahu maximálně jedné strany A4 zašlete do 31. 10. 2018 na e-mail lepsi@svkul.cz. Na konec soutěžního příspěvku nezapomeňte uvést své jméno, věk a kontaktní e-mail. Soutěžní text musí být původní, nesmí být nikde publikován ani nesmí být úpravou již publikovaného textu. Soutěžící souhlasí s možným zveřejněním textu bez nároku na odměnu.

Téma soutěžního textu není stanoveno. Cílem příspěvku je prezentovat svou literární úroveň (formální i obsahovou).

Semifinále (16. 11. 2018, 18.00)
Ze zaslaných příspěvků vybere porota tři semifinalisty, kteří se 16. 11. 2018 v Severočeské vědecké knihovně před publikem zúčastní vzájemného souboje v tvůrčích úkolech:

  • improvizace – účastníci budou reagovat na podněty publika
  • literární štafeta – účastníci vymyslí tři témata, následně si je mezi sebou vylosují a zpracují daný námět
  • zpracování literárního námětu – účastníkům bude přednesen krátký příběh, který následně musejí originálním způsobem zpracovat

Finále (14. 12. 2018, 18.00)
Finále se bude konat 14. 12. 2018 v Severočeské vědecké knihovně. Účastníci přečtou publiku svůj předem připravený text na téma zadané na konci semifinále. Následně se v improvizačním úkolu pokusí napodobit styl soupeře. Závěrečným úkolem pak pro finalisty bude originálním způsobem dovyprávět příběh. O vítězi rozhodne pětičlenná porota (její složení bude zveřejněno).

Vítěz získá hodnotnou odměnu.

 

Soutěžní texty budou hodnotit tito porotci:

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. (*1964) Básník a literární kritik pochází z Brna, kde vystudoval zdejší pedagogickou a následně i (v doktorském studiu) filozofickou fakultu. V současné době působí jako odborný asistent na katedře bohemistiky pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. V centru jeho odborného i autorského zájmu stojí poezie. Napsal monografie básníků Zdeňka Rotrekla a Josefa Suchého, své verše a básnické prózy shrnul v sedmi knihách.

PhDr. Adam Krupička, Ph.D. (*1986) Pedagog, literární historik a spisovatel. Vydal prózy Maria Goretti (2012) a Vlaštovka (2015), sborník tvůrčího psaní Labská literární akademie (2016). Dlouhodobě spolupracuje s revue H_aluze. Je členem Obce spisovatelů ČR, Unie Comenius a České Händelovy společnosti. Jako lektor tvůrčího psaní působí od roku 2014, na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pro Severočeskou vědeckou knihovnu, Dům umění Ústí nad Labem ad. Principy kreativity aplikuje do výuky jazyka a literatury. V povídkovém cyklu, na kterém pracuje od roku 2016, se navrací k počátkům epiky.

Bc. Ondřej Prchal (*1983) Rodilý Ústečák, který celý svůj dosavadní život zasvětil práci se slovy a poznávání toho, jak fungují v interakci s okolním světem. Vystudoval na střední pedagogické škole J.H. Pestalozziho v Litoměřicích a poté pokračoval ve studiu Základní humanitní vzdělanosti a estetiky na Univerzitě J. A. Purkyně. Od útlého věku se věnuje psaní, zejména pak poezii, s níž se pravidelně účastní večerů autorské tvorby pořádaných v ústecké Dobré čajovně. Zároveň druhým rokem vede kurz tvůrčího psaní, který se od listopadu nově spustil i v Lidové části SVKUL. Můžete jej znát jako vášnivého čajomilce, trenéra kung-fu pro děti, nebo člena alternativního hudebního seskupení Jaktopřijde.

 

 

 

Začátek akce: 18. 09. 2018
Konec akce: 14. 12. 2018