Literární JednoHubky

Datum konání: 6. 10. 2021
Čas: 
18.00
Místo: Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna
Vstupné: zdarma

V rámci slavnostního křtu spojeného s autorským čtením bychom vám rádi představili společné dílo kurzistů tvůrčího psaní – almanach Literární JednoHubky. Sborník je výstupem tříleté praxe a usilovného snažení počínajících nadějných autorů, jejichž vášní je tvořit a psát.
Publikaci Literární JednoHubky, jež obsahuje jak kratší prozaická díla, tak básně, bude možné na akci zakoupit a nechat si ji od samotných autorů podepsat.

 

Začátek akce: 06. 10. 2021, 18:00