K. H. Mácha – Mai

Kdy: 12. 10. 2020, 18.00
Kde: Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna
Vstupné: 
80 Kč/ registrovaní uživatelé 30 Kč

„Byl pozdní večer – první máj“ / „Es war spät Abend – erster Mai…“ Ikonické dílo českého romantismu, zvukomalebná, tragická báseň Máj Karla Hynka Máchy, se letos dočkala nového překladu do němčiny. Ze svého převodu bude číst Ondřej Cikán, český básník a autor, překladatel z němčiny a starořečtiny, nakladatel a zakladatel literárně-divadelní skupiny Die Gruppe, žijící ve Vídni.

 

Začátek akce: 12. 10. 2020, 18:00