Hudební klání

Ve dnech 29 a 30. 4. 2019 bude v objektu knihovny probíhat Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR

Ve velkém sále knihovny (tím je míněno ten horní v podkroví – kategorie Sólový zpěv

Malý sál knihovny (ten v přízemí) – kategorie Ostatní nástroje

V koncertním sále ZUŠ Churchillova – naproti knihovně – kategorie Hra na klavír

V objektu PF UJEP České mládeže 8 -3. poschodí číslo 325 – kategorie Sbormistrovství

Začátek akce: 29. 04. 2019, 09:00
Konec akce: 30. 04. 2019, 16:00