Hlubiny poznání

Datum konání: 1. 11. – 31. 12. 2021
Čas: otevírací doba knihovny
Místo: Velká Hradební 49 + 45
Vystavující: Jan Bořil
Vstupné:
Zdarma

Jan Bořil – dysgrafik a autodidaktik. Na jeho obrazech je zřejmá spontánní práce se štětcem a dalšími pomůckami, malbou přímo z tuby či plechovky. Barevné skvrny, impulzivně nanášené barvy vytvářejí neohraničené struktury, mající rytmus a pohyb. Malba má mnohdy charakter rituálů. Některá jeho díla působí až mysticky a spirituálně, je to spontánní záznam emocí autora.

 

Začátek akce: 01. 11. 2021
Konec akce: 31. 12. 2021