Beránek a vlk

Datum konání: 4. 10. 2021
Čas: 17.00
Místo: W. Churchilla 3, sál 3. patro
Vstupné:
zdarma

Nutné dodržovat aktuální vládní nařízení.

Snímek mapuje soužití lidí a vlků ve střední a jižní Evropě. Díky zvyšující se ochraně přírody v posledních dekádách došlo v mnoha evropských zemích k návratu nebo nárůstu již existující vlčí populace. Místní lidé, především chovatelé, s nimi ale často přicházejí do konfliktu. Film ukazuje příběhy farmářů z České republiky, kteří jsou návratem vlků zaskočeni a hledají způsoby, jak s nimi koexistovat. Příběh nás zavede do Krušných hor a na Broumovsko a přiblíží, jak se s přítomností vlků vypořádávají místní hospodáři. Zaměříme se na jejich způsob zabezpečování stád, který spočívá především v kvalitních ohradnících a pasteveckých psech. Především těm je věnována další část snímku, která se odehrává ve španělské provincii Leon, kde vlci nikdy nebyli vyhubeni. Místní pastevec Gregorio se věnuje chovu španělských mastinů a udržuje tak dlouhodobou tradici, kterou po staletí formovala neustálá přítomnost vlků i medvědů v místní krajině. Od těch dob ale na pastvinách přibyl především pohyb lidí, na jejichž přítomnost jsou mastini dobře zvyklí a jeví se tedy jako ideální ochrana stád i v prostředí, jako je České republika. Třetí část filmu nás zavede do Itálie a ukáže inspirativní spolupráci ochránců přírody a místních farmářů, která spočívá především v pečlivém monitoringu výskytu vlků v okolí pastvin a ve vytváření individuálních řešení pro každého chovatele na míru. Dokument vznikl za finanční podpory Operačního programu Životní prostředí

Začátek akce: 04. 10. 2021