Benefiční taneční festival

Kdy: 16. 10. 2020, 18.00
Kde: 
W. Churchilla 3, sál 3. patro
Vstupné:
70 Kč

Benefiční taneční festival na podporu volnočasových aktivit dětí v pěstounské a osvojené péči a zakoupení kompenzačních pomůcek pro Poradenské edukační centrum (Pecka) SVKUL, které vámci spolupráce, bude možné zapůjčovat tyto pomůcky pro děti z Centra pro náhradní rodinnou péči. Kompenzační pomůcky z Pecky bude možné po domluvě zapůjčit i pro veškerou veřejnost, která je bude potřebovat v rámci SVKUL. Vystoupení různých tanečních stylů od baletu, společenských tanců, orientu, stepu, tak i výrazových tanců. Vystupující: profesionální tanečníci i amatéři tuto akci podpoří bez nároku na honorář. Výtěžek ze vstupného jde na zakoupení kompenzačních pomůcek a podporu volnočasových aktivit dětí v pěstounské a osvojené péči. Dražba urč. produktu na podporu této akce.

Začátek akce: 16. 10. 2020, 18:00