Překonávání xenofobie ve společnosti

Termín: 17. 1. 2022
Čas: 17.00
Místo: Velká Hradební 49, multifunkční sál, 1. patro 
Vstupné: 
zdarma 

Beseda s evangelickou farářkou Christiane Schulz, významnou členkou spolku Estaruppin, který se v Německu zabývá integrací cizinců, zaměřená na německý přístup k migraci.
Přednášející pravidelně organizuje množství osvětových akcí, jejichž cílem je snižovat míru xenofobie ve společnosti, v rámci svého působení se zaměřuje především na uprchlíky muslimského vyznání.

 

Začátek akce: 17. 01. 2022, 17:00