Čtenář roku 2020

V prvních minutách Března – měsíce čtenářů ocenila Severočeská vědecká knihovna své Čtenářky roku. 

Letos jsme hledali nejlepší čtenáře mezi učiteli a učitelkami, důležitá pro nás při výběru byla hlavně aktivní vzájemná spolupráce. Náš ideální čtenář-učitel (nebo čtenářka-učitelka) pravidelně knihovnu navštěvuje se svými žáky. Účastní se s nimi exkurzí a lekcí na podporu čtenářské gramotnosti a využívá i nabídky dalších akcí, jako jsou třeba Knížka pro prvňáčka, Pasování čtenářů nebo jiné projekty. Vídáme ho na našich vzdělávacích akcích, ať už jako posluchače, nebo lektora, sám je navíc aktivním čtenářem a do knihovny zavítá často i ve svém volném čase.

Čtenářkou roku 2020 se stala ředitelka Speciální základní školy a Praktické školy Pod Parkem v Ústí nad Labem Martina Brhelová, zkušená pedagožka a mnohaletá a velmi výjimečná čtenářka, návštěvnice a lektorka naší knihovny. Celým svým srdcem žije jak snahou pomoci hendikepovaným dětem a jejich rodičům ve vzdělávání, tak i snahou pomoci vidět všem široký potenciál, který v sobě knihovny mají. Propojuje školy a knihovny, na konferencích přednáší nejen knihovníkům, ale i rodičům, prarodičům, pedagogům a studentům. Díky ní si do naší knihovny mnoho z nich našlo cestu. Svými inovativními myšlenkami přispěla ke vzniku Poradenského a edukačního centra, které vzniklo jako nová služba v knihovnách a za které jsme získali ocenění v soutěži Knihovna roku 2019 v kategorii „Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“. Spolupracuje s námi na mnoha dalších projektech, jimiž pomáhá ke vzájemnému propojování naší instituce s pedagogy, rodiči a dětmi z celého ústeckého regionu.

Poděkování a ocenění za spolupráci a podporu četby i knihovny dále získaly paní učitelka Ida Vohryzková z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem a Taťána Mádlová, učitelka Literárně-dramatického oboru ZUŠ E. Randové.

Letos jsme ale hledali Čtenáře roku dva, toho druhého si mohly zvolit samy děti. V anketě jsme se jich ptali, zda znají učitele či učitelku, kteří by si tento titul zasloužili. Kteří znají spoustu knih a umí o nich krásně povídat. Kteří mají velkou zásluhu na tom, že díky nim děti hodně čtou a chodí do knihovny. Čtenářskými hlasy byla vítězkou zvolena paní učitelka Petra Průšová ze Základní školy Karla IV.

Fotografie ze slavnostního večera si můžete prohlédnout v naší fotogalerii: https://www.zonerama.com/svkul/Album/6039341.