Chcete vidět nejlepší knihovnický web?

Podívejte se na ten náš. Zvítězil totiž v soutěži Biblioweb, kterou vyhlašuje Asociace krajů ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Hodnotitelská komise mu přidělila 195 bodů, což stačilo nejen na vítězství v kategorii obcí nad 30 000 obyvatel, ale i na absolutní vítězství.

diplom Biblioweb

diplom Biblioweb

Diplom, cenu 10 000 Kč na nákup výpočetní techniky věnovanou Ústeckým krajem a 3 000 Kč na nákup časopisů od firmy Suweco převzal ředitel knihovny na slavnostním večeru konference ISSS 2015 v Hradci Králové ve společenském centru Aldis  dne 13. 4. 2015 ve 20:00.