Celostátní cena „Čtenář roku 2020“ putuje do Ústí nad Labem

 

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR i v letošním roce pokračoval v oceňování nejlepších čtenářů. V roce 2020 hledaly české knihovny toho svého „NEJ“ mezi učiteli. Toto kritérium bylo zvoleno záměrně v roce, kdy si připomínáme 350 let od úmrtí učitele národů Jana Ámose Komenského. Přestože se „Čtenáři roku“ v jednotlivých knihovnách i regionech volili již v březnu, na celkového vítěze jsme si museli kvůli pandemii počkat až na poslední srpnový den, kdy byl představen v rámci vyhlášení cen Magnesia Litera.

A jak to letos dopadlo?

Vítězkou se stala Martina Brhelová, která je zkušenou pedagožkou a vede jednu z největších speciálních škol v ČR.  Je nejen vášnivou čtenářkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, ale i ženou s velkým srdcem a duší. Ocenění si zaslouží pro svou pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodičům, svými vizemi pomáhá vytvářet novou cestu a posouvat na další úrovně nejen způsob vzdělávání, ale i možnosti knihoven a jejich služeb veřejnosti v ústeckém regionu, ale i v rámci celé České republiky.

Propojuje školy a knihovny, na konferencích přednáší nejen knihovníkům, ale i rodičům, pedagogům a studentům. Díky ní si do naší knihovny mnoho z nich našlo cestu. Svými inovativními myšlenkami přispěla ke vzniku Poradenského a edukačního centra, jehož je kmotrou a patronkou. Spolupracuje s námi na mnoha projektech, které spojují naši instituci s pedagogy, rodiči a dětmi z celého ústeckého regionu. Tato neuvěřitelně energická žena šíří své nové pohledy dál, svým přesvědčením i činy tak přispívá k transformaci knihoven i novému pohledu na ně ve světle 21. století.

 

Jana Linhartová, ředitelka SVKUL