Bezpečnostní opatření na akcích knihovny

S ohledem na přetrvávající pandemickou situaci je až do odvolání nutné při návštěvě akcí knihovny dodržovat následující pravidla: 

 • Při vstupu na akci se každý návštěvník starší 6 let musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti. Jedná se o jedno z následujících potvrzení, které je potřeba předložit organizátorům akce v tištěné či elektronické verzi:

  1. Negativní antigenní test z certifikované laboratoře ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní.
  Osoby mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti ze školy nebo od zákonného zástupce.

  2. Lékařské nebo laboratorní potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých
  180 dnech.

  3. Platný certifikát o očkování (14 dní po aplikaci druhé dávky vakcíny).
 • Po celou dobu konání akce je nutné mít řádně zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo jinou povolenou ochranou dýchacích cest.
 • Po celou dobu konání akce je nutné dodržovat bezpečné rozestupy.