Zkušební přístup do kolekce periodik společnosti De Gruyter

do 30. 11. 2017 můžete využít zkušební přístup do fulltextové databáze periodik Journals/Yearbooks – De Gruyter Publishers. Najdete tu zhruba 1 000 cizojazyčných odborných časopisů a ročenek z oblasti jak společenských, tak přírodních věd, včetně archivu starších čísel. Vstup do databáze je umožněn z počítačů s internetem v obou hlavních budovách knihovny (W. Churchilla a Velká Hradební).