Zkušební přístup do databází EBSCO

Vážení čtenáři,

do 31. 1. 2018 můžete využít zkušební přístup do databází společnosti EBSCO – Academic Search Premier, Business Source Premier, Regional Business News.

Academic Search Premier – tato multidisciplinární databáze obsahuje plné texty více než 4 600 periodik, včetně plných textů více než 3 900 recenzovaných titulů. K více než stovce periodik jsou k dispozici retrospektivní soubory PDF až do roku 1975 nebo dále, k více než 1 000 titulům jsou k dispozici citace s možností vyhledávání.

Business Source Premier – nejvyužívanější obchodně zaměřená vyhledávací databáze, která obsahuje plné texty více než 2 300 periodik, včetně plných textů více než 1 100 recenzovaných titulů. Tato databáze zahrnuje plné texty za období od roku 1886 a citace s možností vyhledávání za období od roku 1998.

Regional Business News – databáze komplexně pokrývá plné texty regionálních obchodně zaměřených publikací. Databáze Regional Business News zahrnuje více než 80 regionálních obchodních publikací ze všech městských i venkovských oblastí USA.

 

Do databází EBSCO lze vstupovat i z počítačů mimo knihovnu. Odkaz na vzdálený přístup do databází EBSCO se objeví po přihlášení do čtenářského konta (po zadání čísla průkazu a PIN).