Ceník

Ceník služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

– platný od 1. listopadu 2016 –

1. Registrační a další poplatky
Základní poplatek na 12 měsíců: 200 Kč
Základní poplatek na 6 měsíců: 100 Kč
Poplatek pro právnickou osobu na 12 měsíců: 500 Kč
Studenti denního studia do 26 let věku, senioři (nad 60) a držitelé průkazu OZP: 100 Kč
Děti do 15 let: 50 Kč
Jednorázový vstup (využití prezenčních služeb): 20 Kč
Jednorázová návštěva držitele Rodinného a Senior pasu (využití prezenčních služeb): zdarma
Poplatek pro nevidomé a zrakově postižené (nutné potvrzení lékaře): zdarma
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu: 50 Kč
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu dětského uživatele: 20 Kč
Vstup na akce SVKUL (registrovaní uživatelé, majitelé Rodinného a Senior pasu): zdarma
Vstup na akce knihovny (ostatní): 50 Kč

 

2. Výpujční služby
Meziknihovní výpůjční služba (MVS):
Výpůjčka knihovní jednotky z knihoven ČR (poštovné a balné): 50 Kč
Kopie dokumentů z knihoven ČR: za každých 10 (i započatých) stránek: 20 Kč
Pokuta za nedodržení výpůjční lhůty u výpůjčky MVS: za dokument a kalendářní den (poplatky se sčítají): 10 Kč
Poplatek za ztrátu knihovní jednotky: podle požadavků půjčující knihovny
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):
Výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí (místo vydání Evropa mimo Velkou Británii): 250 Kč
Výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí (místo vydání Velká Británie a mimo Evropu): 450 Kč
Pokuta za nedodržení výpůjční lhůty u výpůjčky MMVS: za dokument a kalendářní den (poplatky se sčítají): 10 Kč
Poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčené prostřednictvím MMVS: podle požadavků půjčující knihovny
Kopie dokumentů ze zahraničních knihoven: za každých 5 (i započatých) stránek: 40 Kč
Rezervace dokumentu  (1 dokument, i nevyzvednutý): 10 Kč
Kauce (např. zapůjčení drahé publikace): výši určuje knihovna
Kauce při půjčení čtečky e-knih: 1000 Kč

 

3. Tisk a kopírování
A4 Černobíle Barevně
1 strana 2 Kč 5 Kč
1 list oboustranně 3 Kč 9 Kč
1 strana – celoplošný tisk (obrázek) 4 Kč 17 Kč
1 list oboustranně – celoplošný tisk (obrázek) 5 Kč 25 Kč
A3 Černobíle Barevně
1 strana 3 Kč 10 Kč
1 list oboustranně 5 Kč 18 Kč
1 strana – celoplošný tisk (obrázek) 7 Kč 25 Kč
1 list oboustranně – celoplošný tisk (obrázek) 9 Kč 40 Kč

Pozn: Barevné kopírování na A3 je možné jen v dětském oddělení!

Převod VHS na DVD
Za každou započatou hodinu převodu záznamu 50 Kč

 

4. Výpočetní technika a internet
Přístup k internetu po dobu 60 minut (jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro registrované uživatele a pro držitele Rodinného a Senior pasu zdarma
Každá následující půlhodina (i započatá): 15 Kč
Pro neregistrované uživatele (po zaplacení poplatku za jednorázovou registraci): 60 minut: zdarma

(jen jednou denně)

Každá následující půlhodina (i započatá): 20 Kč
Využití PC ve vestibulu ve Velké Hradební (nad 15 let věku na 15 minut) zdarma
Využití wi-fi (vlastní zařízení) zdarma
Skenování dokumentů, práce v textovém nebo tabulkovém procesoru, přístup ke zdrojům informací ze státní správy a samosprávy a vybraným databázím  z prostor knihovny (neomezeno) zdarma

 

5. Pronájmy sálů
Přednáškový sál v půdní vestavbě W. Churchilla 3:
Dopoledne (9:00–13:30): 1500 Kč
Odpoledne (13:30–18:00): 1500 Kč
Celý den (9:00–18:00): 2500 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu: 400 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli: 500 Kč/hod.
Hudební salónek ve W. Churchilla 3:
Pondělí–pátek (jen 18:00–22:00), sobota a neděle: 500 Kč/hod.
Přednáškové sály ve Velké Hradební 45 a ve Velké Hradební 49:
Dopoledne (9:00–13:30): 700 Kč
Odpoledne (13:30–18:00): 700 Kč
Celý den (9:00–18:00): 1200 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu: 200 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli: 300 Kč/hod.

Ředitel knihovny nebo jeho náměstci mohou pro neziskové organizace a akademickou sféru poskytnout slevu až do výše 100 %.

Sály je možné rezervovat prostřednictvím následujícího formuláře.

6. Rešerše
Základní poplatek při zadávání žádosti (i v případě, kdy celková cena za rešerši je nižší než uvedená cena nebo i při nulové výslednosti poskytnuté služby): 150 Kč*)
+ za 1 záznam rešerše 5 Kč
Tisk dle Ceníku

*) Do výše poplatku byl kalkulován pracovní čas rešeršéra a další režijní náklady knihovny.

 

6. Pokuty
Pokuty z prodlení (zpozdné) s vracením vypůjčených dokumentů:
Za nedodržení výpůjční lhůty:

za 1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument atd.) a 1 kalendářní den (vč. oddělení studoven, dětského oddělení a poboček):

2 Kč
Za pozdní vrácení rezervovaného dokumentu: 100 Kč
Za prodlení s vrácením 1 ks čtečky e-knih za každý kalendářní den 20 Kč
Za odeslání Pokusu o smír (poštou) 200 Kč

Na překročení výpůjční lhůty není knihovna povinna upozorňovat, čímž není zpochybněno její právo na vybírání pokut z prodlení!

 Poplatky při ztrátě dokumentu
Uživatel je povinen SVKUL uhradit veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem, což jsou zejména náhrady za nevrácenou, ztracenou nebo zničenou publikaci, náklady vymáhání dokumentů, knihařských prací, manipulačních poplatků apod., a to ve výši skutečně vzniklé škody. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhradu škody může požadovat uvedením do původního stavu, a to obstaráním náhradního výtisku téže knihovní jednotky stejného vydání, jiného vydání, fotokopií dokumentu, jiným dokumentem nebo finanční náhradou dle tohoto Ceníku.
Finanční náhrada při ztrátě dokumentu: Cena dokumentu + 300 Kč
Cena dokumentu se stanovuje dle roku vydání: do r. 2000 = trojnásobek pořizovacní ceny, od r. 2001 = pořizovací cena. Pokud pořizovací cena není známa, použije se paušální cena 100 Kč.
Poplatek za poškozený čárový kód: 10 Kč
Poplatek za ztracený nebo zničený dokument, za který je pořizována fotokopie, je účtována cena fotokopie: 2 Kč za 1 stranu, 70 Kč za vazbu dokumentu a 50 Kč za knihovnické zpracování
Poplatek za částečné poškození dokumentu a knižní vazby min. 20 Kč, max. 50 % pořizovací ceny

 

7.  Další poplatky
DVD nosič klasický  10 Kč
DVD nosič dvouvrstvý 30 Kč
Pokuta za nevyklizenou šatní skříňku 200 Kč
Pokuta za ztrátu klíče od šatní skříňky 200 Kč

Ceník – verze pro tisk (platnost od 1. 11. 2016)