Vědecká půjčovna

Služby pro veřejnost

Absenčně se půjčuje (tzn. mimo knihovnu):

 • odborná literatura ze všech vědních oborů
 • jinojazyčná literatura (i beletrie)
 • učebnice pro všechny typy škol
 • vysokoškolská skripta
 • jazykové slovníky
 • turistické průvodce a mapy
 • divadelní hry
 • některé svázané ročníky časopisů
 • AV média a elektronické zdroje
 • deskové a karetní hry

Prezenčně se půjčují (tzn. pouze v knihovně):

 • svázané ročníky novin a některých časopisů
 • knihy vydané před rokem 1900

Dokumenty, které má knihovna ve fondu, je možné vyhledávat v elektronickém katalogu.

Nejnovější a žádaná literatura je ve volném výběru na regálech řazena systematicky podle mezinárodního desetinného třídění, ostatní literatura a další dokumenty jsou ve skladech.

Pro lepší orientaci ve volném výběru  použijte plánek vědecké půjčovny (formát pdf, vel. 748 kB) .

Dokumenty ze skladů („Vědecká půjčovna sklad“, „VP sklad Vaňov“, „VP sklad NS“ a „VP sklad Chabařovice“) je nutné objednávat prostřednictvím elektronického on-line katalogu. Objednané dokumenty jsou pak dostupné ve Vědecké půjčovně.

 • Dokumenty s lokací Vědecká půjčovna sklad je třeba si vyzvednout v den, kdy byly objednány,  a to do konce výpůjční doby. Nevyzvednuté objednávky jsou po zavírací době automaticky zrušeny a dokumenty se v katalogu opět jeví „k vypůjčení“. V případě, že si dokument chcete vyzvednout až následující den, objednávejte až po 18. hodině. Pokud si objednáte dokumenty s lokací Vědecká půjčovna sklad v pátek po 18. hodině nebo v průběhu víkendu, lze je vyzvednout během pondělí, nejpozději do konce výpůjční doby.
 • Dokumenty s lokací VP sklad Vaňov, VP sklad Chabařovice a VP sklad NS jsou ve Vědecké půjčovně dostupné do 2 pracovních dnů.
 • Čtenářům, kteří při registraci uvedli e-mail, přijde upozornění, že dokumenty, které si z externích skladů objednali, na ně již čekají.
 • Vypůjčené dokumenty lze vracet v kterémkoli oddělení (v rámci otevíracích hodin), bez ohledu na to, kde byl dokument vypůjčen. Výjimkou jsou deskové a karetní hry, ty je nutné vracet pouze ve Vědecké půjčovně.

Možnost připojení na Wifi

Od dubna 2015 je možné připojit se na Wifi také v prostoru Vědecké půjčovny – název sítě: svkul.public (heslo je na vyžádaní u služby).

MVS pro čtenáře

Literaturu, která není ve fondu knihovny, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v rámci ČR (MVS), případně i ze zahraničí (MMVS)
Více informací viz MVS pro čtenáře.

MVS pro knihovny

Meziknihovní výpůjční službu poskytujeme veřejným knihovnám prostřednictvím elektronického formuláře. Požadavek je také možné zaslat na kteroukoliv z těchto adres:

Pro školy

Exkurze a tematické lekce pro žáky a studenty všech typů škol a další zájemce zajišťují Pavlína Cipriánová a Kamila Exnerová.

Termín je nutné předem domluvit:

 • telefonicky: 475 220 811/linka 224, 475 220 413/linka224
 • e-mailem: cipex@svkul.cz
  Podrobnosti naleznete zde.

Návrhy na doplnění fondu SVK (nákupem) můžete zadávat na Tipy na nákup.