Studovna výtvarného umění

Služby pro veřejnost

Fond studovny obsahuje cca 7 000 svazků knih a 47 titulů časopisů vztahujících se k výtvarnému umění (teorie a dějiny umění, umělci, design, architektura, fotografie…).

Další služby

  • možnost připojení na Wifi – jméno sítě svkul.public (heslo je stejné)
  • 7 PC s přístupem na internet a s možností tisku (i barevně), možnost použít WORD a EXCEL
  • skener do formátu A3
  • samoobslužná černobílá kopírka do formátu A3
  • samoobslužná barevná kopírka do formátu A3