Studovna literárně vědní

služby pro veřejnost

Poskytuje k prezenčnímu studiu přes 45 tis. svazků z oborů české a světové literatury a jazykovědy (slovníky českých a zahraničních spisovatelů, dějiny literatury, teorii literatury, sborníky recenzí, monografie spisovatelů, českou jazykovědu, slovníky českého jazyka, pravidla českého pravopisu, teoretické práce o českém jazyce), beletrii, bibliofilie a faksimile vzácných tisků a rukopisů.

další služby

  • literární a jazykovědná periodika
  • kartotéka recenzí a kritik
  • Výběr kulturních výročí (s životopisy) a Kalendárium kulturních výročí
  • bibliografické informace
  • rešeršní služby
  • knižní vydání České národní bibliografie: České knihy od r. 1923, Články v českých časopisech od r. 1953, Bibliografie české knižní tvorby 1945–1960
  • 1 PC s on-line katalogem knihovny a s přístupem do České národní bibliografie
  • možnost využití samoobslužné černobílé kopírky do formátu A3 v regionální studovně

pro školy

Studovna literárně vědní nabízí exkurzi pro školní skupiny –  podrobnosti o exkurzi a kontakt.