Regionální studovna

Služby pro veřejnost

Poskytuje k prezenčnímu studiu téměř 17 tisíc knižních svazků a kartografických dokumentů vztahujících se k Ústeckému (dříve Severočeskému) kraji, tedy především díla autorů příslušných k regionu, vydaná v regionu a tematicky se týkající tohoto regionu.

Další služby

 • regionální periodika
 • následující regionální periodika v digitalizované podobě:
  Nová doba – 1945–1946
  Průboj – 1949–1970
  Předvoj – 1945
  Rudý Sever – 1945
  Sever – 1945–1948
  Severák – 1945–1946
  Severočeská Mladá fronta – 1945–1951
  Severočeská Nová doba – 1947–1948
  Ústecký věstník – 1945–1947
  Plné texty jsou dostupné jen ve vnitřní síti knihovny.
 • regionální beletrie
 • regionální článková bibliografie
  Regionální článková bibliografie je databáze, která obsahuje bibliografické záznamy článků a  statí z vybraných regionálních novin, časopisů a sborníků se zaměřením na Ústecký kraj od roku 2002 do současnosti.
 • databáze regionálních osobností
  Databáze regionálních osobností je faktografická databáze osobností kultury, umění, sportu, vědy a veřejného života Ústeckého kraje. Podchycuje základní biografické údaje o osobnostech, jež se významně zapsaly do veřejného dění Ústeckého kraje, ale i o těch, které se k regionu vážou pouze místem narození či úmrtí, přestože svou činnost vyvíjely jinde.
 • regionální statistické a demografické informace
 • možnost připojení na Wifi – jméno sítě svkul.public (heslo je stejné)
 • 7 PC s přístupem na internet a s možností tisku (i barevně), možnost použít WORD a EXCEL
 • přístup k licencovaným databázím
 • skener do formátu A3
 • samoobslužná černobílá kopírka do formátu A3
 • samoobslužná barevná kopírka do formátu A3
 • semínkovna
  Semínkovny jsou aktem solidarity a prostorem pro svobodné sdílení osiva mezi zahradníky, osivo v nich uložené je k dispozici zdarma a pro všechny. Iniciativa vznikla jako prostor pro svobodné sdíle­ní osiva, na podporu biodiverzity, domácího semenaření a přírodního zahradničení.

Pro školy

Exkurze a tematické lekce pro žáky a studenty všech typů škol a další zájemce zajišťuje Hanka Lukešová.

Termín je nutné předem domluvit:

 • telefonicky: 770 142 212
 • e-mailem: lukesova@svkul.cz
  Podrobnosti naleznete zde.