Knihovník Ústeckého kraje za rok 2017

Nominace na Knihovníka Ústeckého kraje za rok 2017 můžete do 31. května 2018 posílat prostřednictvím formuláře, případně přímo ředitelce SVKUL Mgr. Janě Linhartové.

Ocenění se týká knihovnic a knihovníků v neprofesionálních veřejných knihovnách kraje, kteří svou aktivní činností rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, kde knihovna působí.