Lístkové katalogy

Katalog gramofonových desek je k dispozici pouze v lístkové formě a nachází se v hudebním oddělení.

Kartotéka recenzí a kritik je k dispozici pouze v lístkové formě a nachází se ve Studovně literárně vědní.