Journals/Yearbooks – De Gruyter Publishers

Získali jsme testovací přístup (do 30. 11. 2017) do nové fulltextové databáze periodik společnosti De Gruyter.

  • kolekce obsahuje kolem 1 000 odborných periodik z oblasti společenských i přírodních věd (včetně archivu starších čísel)
  • přístup je umožněn z vnitřní sítě knihovny (budovy W. Churchilla a Velká Hradební)
  • přístup je možný z http://www.degruyter.com/journals
  • periodika jsou ke stažení ve formátu PDF
  • jazyk – převážně anglický

De Gruyter